@snowoftorres

Napaaway ako dahil kay Snow

Si Snow ang aming pinakamamahal na alagang Pomeranian.