Will Devaughn & McDonalds McRice Burger

Ako lang ba ang nakaka-miss sa McRice Burger?

Naalala ko na naman ang masarap na McRice Burger ng McDonald's.