Harry Roque

Sumakay siya ngunit kulang

Mas totoo ang karanasan kung pipila siya bandang ikapito ng umaga o gabi, maitutulak, masisiksik, at madadampian ng pawis ng mga masang anakpawis at mga…