Categories
Balita at Usapin Buhay at Karanasan

Paano mag-move on?

“We accept the love we think we deserve.”