Katuparan

May mga bunga ng imahinasyon na nagkakatotoo sa paglipas ng panahon.