FMCC

Disenyong Pinoy at ang 3 Stars & a Sun

Para bang bigla na lang, it's cool to wear Pinoy.