Bawal na ang trans fat!

Sinimulan nang ipatupad noong June 19, 2023 ang ban on trans fatty acids sa buong Pilipinas.