Categories
Internet at Blogging

Bagong Taon

Manigong Bagong Taon! Sa pagpapalit ng taon, maraming bloggers ang gumumugol ng mga oras para alalahanin ang lumipas na taon at ibahagi sa mga mambabasa ang mga plano at pagbabagong nais nilang makamit sa susunod na 12 buwan. Hindi ko na gagawin ‘yan. Dahil sa totoo lang…

Categories
Balita't Usapin

Paputok at pasaway

Kung bawal ang mga paputok na ito, bakit accessible ang mga ito sa publiko, lalo na sa mga bata?

Categories
Buhay at Pag-ibig

Ngayong 2010…

Ngayong 2010, sana’y bahain ng pagpapala’t putukan ng swerte ang ating mga pamilya at nawa’y maampat ang daloy ng karahasan sa ating bayan. Manigong bagong taon!

Categories
Buhay at Pag-ibig

Bagong Taon na

Making New Year’s resolution is not really my kind of thing, but I decided to make some promises I must fulfill this year. I’m not telling you what these promises are, though. 2001 was an exciting year for me. It was full of fun and angst, filled with experiences, and was a mixture of sucesses […]