Kampanya Kontra Paputok ng DOH

Paputok at pasaway

Kung bawal ang mga paputok na ito, bakit accessible ang mga ito sa publiko, lalo na sa mga bata?

Ngayong 2010…

Bagong Taon na