Flag of the Philippines

Araw ng Kalayaan

Kabalintunaan na ginugunita ang Araw ng Kasarinlan sa ilalim ng administrasyong nagpapatirapa sa Tsina.