Salubungin si Abs

Sa kanyang muling pagliliwaliw sa CyberSpace, dumaan siya rito at nagpahayag ng kagalakan sa pagkakatagpo ng isang website na nasusulat sa Filipino. At tulad ko, naghihimagsik din ang kanyang kalooban sa kahayupang ginagawa sa Mesopotamia ng mapagkunwaring pulis pangkalawakan. Ngunit sa kabila ng kaguluhang kaakibat na yata ng buhay sa katimugan, siya’y masayahin, makulit at […]