Magkakaroon ng bagong hitsura ang Orkut–ang pantapat ng Google sa Friendster, Facebook, at MySpace. Dapat sumali na kayo at i-add ako. 🙂

Sa pinabagong entry sa Orkut blog, ganito ang isinulat ng software engineer na si Eduardo Cordeiro:

When you think Google, you picture primary colors; when you think orkut, you see blue. And though we’re updating out look, we’re staying true to blue. We’ve added some rounded corners and new icons that make orkut look a little more sleek and modern. Check out a screen shot of the new homepage.

Basahin ang detalye rito at saka rito.

Eto ang screenshot: