1Sambayan

1Sambayan Para sa United Opposition sa 2022 Inilunsad

Nais ng 1Sambayan, isang koalisyon ng mga Pilipinong nagsusulong ng mabuting pamamahala, na bumuo ng nagkakaisang oposisyong lalaban sa mga manok ni Duterte sa…


Capture the Beauty of Nature through Photography

Talking to randos is the norm. I’ll never forget the conversation with the aquarium fisherman, forest ranger, and women at the Thai market. It’s refreshing to…


How to Be in the Flow and Create Something Beautiful

Just the other day I happened to wake up early. That is unusual for an engineering student. After a long time I could witness the sunrise. I could feel the sun…