Actually, hindi naman 6/6/6 ngayon. 06/06/06 o 06/06/2006 naman e. Kaya huwag kang matakot, nandito lang ako sa iyong tabi… lalalala. Napakanta tuloy ako.

Anyways, maraming kuwento tungkol sa 666. Ang mga Iglesia ni Cristo (Manalo version) at ibang fundamentalist Christians, halimbawa, sinasabing ang Santo Papa raw ang 666 dahil sa Vicarius Felii Dei (Proxy ng Anak ng Diyos) na isa sa mga titulo ng Papa. Kaso lang, hindi naman pangalan iyon, kundi title. Saka sangkaterba na ang mga dumaang Papa. Eh, sino sa kanila? Ano ‘yun namamana ang pagka-beast? Imposibleng ang unang Papa, na si Pedro. Medyo itinatwa nga niya si Jesus nung down na down Siya, pero si Pedro ay namatay na martir para sa pananampalataya. Imposibleng anti-Christ siya. Hindi rin puwedeng si Pope John Paul II. ‘Yun bang taong iyon na walang hinangad kundi pagkakaisa ng mga nagbabangayang pananampalataya, sasabihin mong anti-Christ?May nagsasabing baka raw pulitiko. Imposibleng si Madam Gloria Macapagal-Arroyo o si George W. Bush! May mga anti-Christ bang nakakausap ang Diyos at pinaglilingkuran ni St. Micheal? Di rin puwede si Papa Ping (Lacson), kasi 888.ph ang domain name niya, hindi 666.

Mas pinaniniwalaan ko itong note sa New American Bible na nasa Vatican website: “Each of the letters of the alphabet in Hebrew as well as in Greek has a numerical value. Many possible combinations of letters will add up to 666, and many candidates have been nominated for this infamous number. The most likely is the emperor Caesar Nero (see the note on ? Rev 13:3), the Greek form of whose name in Hebrew letters gives the required sum. (The Latin form of this name equals 616, which is the reading of a few manuscripts.) Nero personifies the emperors who viciously persecuted the church. It has also been observed that “6” represents imperfection, falling short of the perfect number “7,” and is represented here in a triple or superlative form.

Kung di ka kumbinsido sa sagot ng Simbahan, sasakit lang ang ulo mo sa kakaisip kung sino o ano ang 666, at kung ano ang meron sa araw na ito. Kaya mag-enjoy na lang tayo. Basahin itong ninenok ko sa CatholicResources.org:

A Fun Collection of Beastly Numbers

666 Biblical Number of the Beast
660 Approximate Number of the Beast
DCLXVI Roman Numeral of the Beast
665 Number of the Beast’s Older Brother
667 Number of the Beast’s Younger Sister
668 Number of the Beast’s Neighbor
999 Number of the Australian Beast
333 Number of the Semi-Beast
66 Number of the Downsized Beast
6, uh…, I forget Number of the Blond Beast
666.0000 Number of the High Precision Beast
665.9997856 Number of the Beast on a Pentium
0.666 Number of the Millibeast
X / 666 Beast Common Denominator
0.00150150… Reciprocal of the Beast
-666 Opposite of the Beast
666i Imaginary Number of the Beast
6.66 x 102 Scientific Notation of the Beast
25.8069758… Square Root of the Beast
443556 Square of the Beast
1010011010 Binary Number of the Beast
1232 Octal of the Beast
29A Hexidecimal of the Beast
2.8235 Log of the Beast
6.5913 Ln of the Beast
1.738 x 10289 Anti-Log of the Beast
00666 Zip Code of the Beast
666@hell.org E-mail Address of the Beast
www.666.com Website of the Beast
1-666-666-6666 Phone & FAX Number of the Beast
1-888-666-6666 Toll Free Number of the Beast
1-900-666-6666 Live Beasts, available now!  One-on-one
pacts!
Only $6.66 per minute!  [Must be over 18!]
666-66-6666 Social Security Number of the Beast
Form 10666 Special IRS Tax Forms for the Beast
66.6% Tax Rate of the Beast
6.66% 6-Year CD Interest Rate at First Beast Bank of
Hell
($666 minimum deposit, $666 early withdrawal fee)
$666/hr Billing Rate of the Beast’s Lawyer
$665.95 Retail Price of the Beast
$710.36 Price of the Beast plus 6.66% Sales Tax
$769.95 Price of the Beast with accessories and
replacement soul
$656.66 Wal-Mart Price of the Beast (next week
$646.66!)
$55.50 Monthly Payments for Beast, in 12 easy
installments
Phillips 666 Gasoline Used by the Beast (regular $6.66/gal)
Route 666 Highway of the Beast (where he gets his
kicks!)
666 mph Speed Limit on the Beast’s Highway
6-6-6 Fertilizer of the Beast
666 lb cap Weight Limit of the Beast
666 Minutes Weekly News Show about the Beast (airs daily
from
Midnight to 11:06 a.m., on Cable Channel 666, of course)
666o F Oven Temperature for Cooking "Roast
Beast"
666k Retirement Plan of the Beast
666 mg Recommended Minimum Daily Requirement of Beast
Lotus 6-6-6 Spreadsheet of the Beast
Word 6.66 Word Processor of the Beast
Windows 666 Bill Gates’ Personal Beast Operating System
#666666 Font Color of the Beast (the gray in this
table!)
i66686 CPU of the Beast
666-I BMW of the Beast
IAM 666 License Plate Number of the Beast
Formula 666 All Purpose Cleaner of the Beast
WD-666 Spray Lubricant of the Beast
DSM-666 (rev) Diagnostic and Statistical Manual of the Beast
66.6 MHz FM Radio Station of the Beast
666 KHz AM Radio Station of the Beast
66 for 6 A Beastly Score for an Innings (in cricket)
6 for 66 Bowling Figures of the Beast
6/6/6 Birthday of the Beast (but in which century?)

Ederic Eder

Filipino blogger

Join the Conversation

5 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Myla: ditto

    yeah, i think the revelation is now dated. it has been since taken out of context by the church – as usual.

    the average christian is smarter than the people running the church. it’s a total joke why people still stick to them.

  2. Ewan ko lang kung napapraning din ang mga hindi-Katolikong relihiyon sa mundo. Na kung tutuusin ay hindi naman Katolisismo ang pinakamalaking relihiyon sa planeta.

  3. Funny, hehe. Pero based nga dun sa napanood ko sa National Geographic, yung numerical value ng pangalan ni Nero ay 666 and at the time na isinulat ang Apocalypse, Nero was persecuting Christians. The Christians were actually hiding their contempt for him in the Bible text.