Buhay digital

Ganito rin ba lumilipas ang araw mo?

Katuparan

May mga bunga ng imahinasyon na nagkakatotoo sa paglipas ng panahon.