Ang mga CD ni Sir Monico Atienza

Noong naglilipat ako ng mga gamit papunta sa bagong silid ko, inayos at nilinis ko ang koleksyon ko ng CDs at DVDs. Kabilang sa mga nakita kong CDs at VCDs ay yung may lamang materials tungkol sa First Quarter Storm na ipinahiram sa akin ni Prof. Monico Atienza.

Noong isang taon ay kinapanayam ko si Sir Nick sa pamamagitan ng email (tingnan ang Si Sir Monico Atienza at ang Kanyang mga Alaala ng First Quarter Storm) para sa isang story pitch na ginagawa ko sa opisina.

Continue reading