Categories
Pipol Wika at Panitikan

Ang mga CD ni Sir Monico Atienza

Noong naglilipat ako ng mga gamit papunta sa bagong silid ko, inayos at nilinis ko ang koleksyon ko ng CDs at DVDs. Kabilang sa mga nakita kong CDs at VCDs ay yung may lamang materials tungkol sa First Quarter Storm na ipinahiram sa akin ni Prof. Monico Atienza. Noong isang taon ay kinapanayam ko si […]