Keep Calm and Use Your Common Sense

Common sense sa panahon ng pandemic

Binigyang-diin ng pandemya ang kakulangan ng common sense sa ating bayan.