Categories
Kapuso Mamamahayag at Pamamahayag

Wanted: social media producer

Naghahanap ang GMA News ng bagong social media producer.

Nais mo bang maging bahagi ng GMA News Social Media?

Naghahanap kami ng bagong kasamahan na tutulong sa pagma-manage ng social media properties ng GMA News.

Narito ang mga gagawin ng bagong social media producer:

Ito naman ang hinahanap naming qualifications:

  • Bachelor’s degree sa journalism, communication, o mga kahawig na kurso
  • Mahusay sa pagsusulat sa Filipino at sa English
  • May karanasan sa pangangalap at pagsusulat ng balita
  • Updated sa latest trends sa online journalism at social media
  • Marunong makisalamuha at kayang maging bahagi ng isang team
  • Payag na magtrabaho sa regular na shift, kabilang ang weekend at graveyard shift, sa GMA Network Center sa Quezon City
  • Naniniwala sa #ThinkB4Uclick

Paano mag-apply?

  • Ipadala ang inyong resume, isang writing sample sa Filipino, at isang writing sample sa English kay GMA News Social Media manager Ederic Eder sa epeder@gmanetwork.com.
  • Ilagay ito sa subject ng email: APPLICATION OF (YOUR NAME) FOR NEWS SOCIAL MEDIA PRODUCER.
  • Ilagay bilang text ng email ang iyong cover letter

Tatanggapin namin ang iyong application hanggang sa Nobyembre 11, 2016.

Post a reply