Nais mo bang maging bahagi ng GMA News Social Media?

Naghahanap kami ng bagong kasamahan na tutulong sa pagma-manage ng social media properties ng GMA News.

Narito ang mga gagawin ng bagong social media producer:

Ito naman ang hinahanap naming qualifications:

  • Bachelor’s degree sa journalism, communication, o mga kahawig na kurso
  • Mahusay sa pagsusulat sa Filipino at sa English
  • May karanasan sa pangangalap at pagsusulat ng balita
  • Updated sa latest trends sa online journalism at social media
  • Marunong makisalamuha at kayang maging bahagi ng isang team
  • Payag na magtrabaho sa regular na shift, kabilang ang weekend at graveyard shift, sa GMA Network Center sa Quezon City
  • Naniniwala sa #ThinkB4Uclick

Paano mag-apply?

  • Ipadala ang inyong resume, isang writing sample sa Filipino, at isang writing sample sa English kay GMA News Social Media manager Ederic Eder sa epeder@gmanetwork.com.
  • Ilagay ito sa subject ng email: APPLICATION OF (YOUR NAME) FOR NEWS SOCIAL MEDIA PRODUCER.
  • Ilagay bilang text ng email ang iyong cover letter

Tatanggapin namin ang iyong application hanggang sa Nobyembre 11, 2016.