Ika-100 taong anibersaryo ng Unibersidad ng Pilipinas kahapon. Gusto ko sanang pumunta sa campus para mailahok sa pagdiriwang, pero nang magising ako’y nasa kalagitnaan na ng selebrasyon sa Diliman. Sinundan ko na lang ang live updates ni JM sa Twitter (tingnan ang mga larawan sa blog niya; sa mga galing sa Google, sorry, walang oblation run pictures, hehe). Itinuloy ko rin ang pangongolekta ng URL ng UP bloggers para sa blog directory ng UPAlumni.net.

Balak ko sanang yayain si Mhay sa kampus pagkauwi ko galing opisina kagabi, pero kahapong umaga ko lang nalaman na ang Pamantasang Hirang centennial concert pala ay hindi sa UP gagawin, kundi sa Cultural Center of the Philippines. Eh kung sumugod man kami roon kagabi, baka pagdating namin ay puno na lahat ang 1,800 na upuan. Di na nga napagbigyan ang lahat ng mga hinihinging tiket ng mga opisina sa Diliman. Sabagay, hanggang bukas na gabi pa naman iyan.

Kaso lang, mas masaya sana kung yung concert ay gaya nung centennial kick-off party sa UP Diliman Amphitheater noong Enero. Bukas at libre para sa lahat. Wish ko pa nga, makatugtog ang reunited Eraserheads sa ganoong klase ng concert para sa sa sentenaryo. Yung nga lang, imahinasyon ko lang pala ang concert na yun, at mukhang wala na rin namang pag-asang magbalikan ang Eraserheads.

Kaya, tingnan na lang natin sa official calendar of events kung alin sa iba pang mga gawain kaugnay ng senternaryo ang puwede nating lahukan. At siyangapala, extended ang deadline sa pagpapadala ng pictures at video sa aming proyektong UP@100: Capturing 100 UP Moments.

Anu’t anuman, marami pang mga mahahalagang bagay at usaping dapat pag-usapan ngayong ika-100 taon ng pamantasan, tulad ng bagong charter, ang 300% tuition increase, ang mababang suweldo ng mga guro, ang mababang pondo ng UP, commercialization ng university assets, ang binagong curriculum, ang pagbulusok ng ranking natin, ang muling pangunguna ng mga aktibistang estudyante, at ang nagbabagong katangian ng mga taga-UP.

Sa gitna ng lahat ng yan, patuloy na kinikilala ng buong bansa ang di-matatawarang papel ng UP sa kasaysayan at pagsulong ng Pilipinas. Maligayang sentenaryo, mga kapwa ko Iskolar ng Bayan!

Ederic Eder

Filipino blogger

Join the Conversation

2 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *