May ipinadalang tanong sa akin ang isang bisita ng ederic@cyberspace, si Aryan: “Ano ang paraan o pamantayan sa pagsulat ng isang sanaysay?”

Eto ang mga personal na tips na ipinadala ko sa kanya:

  • Kapag nagsusulat ng sanaysay, makatutulong kung gagawa ka ng balangkas (outline) para maisaayos mo ang daloy ng mga ideyang nais mong ilagay sa sanaysay.
  • Isaaalang-alang sa pagpili ng tono ng iyong pagsusulat ang iyong mga mambabasa.
  • Laging tiyaking tama ang iyong grammar. Tiyaking tama ang pagbaybay at wasto ang paggamit ng mga bantas, gayundin ang angkop na paggamit ng mga salita.
  • Mas kaayaayang basahin ang mga pangungusap na buo. Dapat ay magkakasama sa iisang talata ang mga pangungusap na iisa o magkakaugnay ang diwa o ipinahahatid.
  • Kung para sa klase sa paaralan ang sanaysay, itanong sa guro kung gaano kahaba ang ipinapasulat na sanaysay.
  • Kung para sa online publications tulad ng Tinig.com ang sanaysay, mas okay ang maiikli at diretsahan. Maganda ring gumamit ng maiikling pangungusap at talata. Mahirap kasing basahin sa computer ang mahahabang bloke ng teksto.

Ang larawan ay mula sa pixabay.com.

Ederic Eder

Filipino blogger

Join the Conversation

144 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *