SONA ni Pangulong Aquino, 2012

"Ang gobyernong dating nang-aabuso, ngayon, tunay na kakampi na ng Pilipino."