Ang inang si Reina Mae sa libing ni Baby River Nasino

Tungkol kina Baby River at Reina Mae Nasino

Inilibing ni Reina Mae si Baby River Nasino na siya’y nakaposas. Hindi ganito ang trato sa mga akusadong kakampi ng nasa kapangyarihan.