Buhay digital

Ganito rin ba lumilipas ang araw mo?