Mapagbigay ang panahon
kapag ganitong payapa
at tahimik ang pampang.
Ngunit malupit, masagwa
bulag na rumaragasa
ang init ng sigwa.