Naalala ko si Nonoy Marcelo. Sa komiks niyang Ikabod, nababanggit ang People Pawis. Nalimutan ko na ang ibig sabihin, pero parang ‘yun ang naiisip ko para tukuyin ang kasalukuyang kalat-kalat at magkakahiwalay, watak-watak at sali-saliwang pagtatangkang tipunin ang masa’t mga elitista upang patalsikin si Gloria.

People Pawis. Pawisan na ang kakarampot na masang nagmamartsa, pero ayaw umihip ng hangin ng pag-asang papawi sa kanilang pagkauhaw sa kasama at suporta ng iba. Pagod na nga ba ang tao sa People Power? O may may mga nawawalang salik tulad ng pakikiisa ng panggitnang saray ng lipunan?

Bagamat naniniwala akong totoong sa hinaharap ay matatapos nang wala sa panahon ang rehimeng Arroyo, naiisip kong sa pagkakataong ito, hindi People Power ang lalagot sa kanyang pamumuno. Kung ano iyon, hindi ko alam.

Kung hindi People Power, ano?
Kung hindi tayo, sino?
Kung hindi ngayon, kailan?

Ewan ko lang. Pagod na rin ako. Pero hindi pawisan kundi nilalamig. (Alang-alang sa katotohanan at sa paghahatid ng balitang walang kinikilangan at walang pinoprotektahan, alas dos na nang madaling araw kami nakauwi kahapon dahil sa pagbabantay sa mga pangyayari.)

Join the Conversation

2 Comments

Post a reply

  1. pwede po bang makahingi ng isang talumpati na ang nilalaman ay yung mga napapanahong topic? ‘ika nga nila, yung mga current events…please lang po…Maraming salamat..

  2. Friday could have been the opposition’s defining moment. But the momentum was not sustained.

    The military, contrary to historical precedents of a dozen coup attempts and two people power revolts, dismissed to meddle in politics. It has remained “neutral” in the words of military’s chief of staff General Efren Abu.

    The influential Catholic Bishops Conference of the Philippines, who is expected to call devout-Catholic Arroyo to resign, is yet to issue a unified statement today. And even if it does, the snowball-effect that the oposition earned yesterday seemed to have dissipated.

    Momentum lost is very hard to regain. And that is something for the oposition to work on in the next few days.

    In the mean time, President Arroyo can sleep after weeks of sleepless politcal battles. A second chance has seemed to dawn upon her.