Commencement speaker

Talumpati sa pagtatapos

"At kapag nangangarap ako, inataasan ko na. Para kung bumagsak man ako, medyo mataas-taas pa rin ang bagsak."

Pag-ahon

Valedictory address

Basura