in Buhay at Pag-ibig

Kahit di bagay ang snowman…

Kahit di naman talaga bagay ang snowman sa Pilipinas, hayaan na rin ninyong batiin niya kayo:

Snowman

Post a reply

  • Related Content by Tag