Categories
Buhay at Karanasan

Kahit di bagay ang snowman…

Kahit di naman talaga bagay ang snowman sa Pilipinas, hayaan na rin ninyong batiin niya kayo:

4 replies on “Kahit di bagay ang snowman…”

Post a reply