Mocha Uson

Mocha, bukod kang pinagpala

Aba, Binibining Mocha / Napupuno ka ng grasya / Ang poon ng mga DDS ay sumasaiyo.

Pacquiao-Margarito tweets

Joc time at bolahan muna