Categories
Biruan at Tuksuhan

Joc time at bolahan muna

Luma na ito, pero napapanahon naman:

Anong joke ang di nakakatuwa?

Eh, di… Joke-Joke Bolante!

***

Share ko lang ang motto ng org ni Joc-Joc Bolante:

The Four-Way Test

  1. Is it the truth?
  2. Is it fair to all concerned?
  3. Will it build goodwill and better friendships?
  4. Will it be beneficial to all concerned?

***

At ang Senate Committee Report No. 54.

3 replies on “Joc time at bolahan muna”

Post a reply