iGoogle

Ang tawag na pala ngayon sa Google Personalized Home Page ay iGoogle, at nagdagdag sila ng mga gadgets–o elements na maaaring ilagay ng user sa kanyang iGoogle. Basahin ang blog ni Harry McCracken ng PC World tungkol sa iGoogle. Eto naman ang aking iGoogle:

Patingin din nung sa ‘yo. :p

2 thoughts on “iGoogle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *