in Pagsamba't Pakikibaka

Harangan

Pinapanood namin sa TV ang mga balita tungkol sa panghaharang ng mga pulis sa Laguna sa mga relihiyoso at estudyanteng gustong sumama sa rally sa Makati nang tumawag sa akin si Jhay. Ang grupo raw nila mula sa La Salle Dasmariñas ay hinaharang din ng mga pulis sa Cavite.

Saan pa kaya may harangan?

Post a reply

Webmentions

  • The Four-eyed Journal September 18, 2008

    Interfaith rally: 3 Makati, pagharang at panggigipit sa mga taga DLSU-Dasmariñas…

    Harap-harapang naranasan ng mga guro, administrador at estudyante ng De La Salle Dasmariñas ang sistematikong paniniil sa mga demokratiko at sibil na karapatang pantao ng walang kasing-sama na Administrasyong Arroyo at panggigipit nito sa mga tao o gr…