Ang taong desperado, ibebenta ang sarili.

Ganyan ang naisip ko nang mabasa ko ang tungkol sa House Resolution No. 737 na isinusulong ni Speaker Prospero Nograles at pinirmahan na raw ng mahigit na sandaang mambabatas sa mababang kapulungan.Nais ng House Resolution 737 na baguhin ang Seksyon 2 at 3 of Artikulo 12 ng Konstitution upang payagan ang mga dayuhang korporasyon at asosasyon na makabili ng pampubliko o pribadong lupaing maililipat (alienable public and private lands).

Read more »

Ederic Eder

Filipino blogger

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *