From Peyups.com‘s Tembtation column: Posted by karl on Friday, September 20 @ 13:50:01 PHT
Parang idinulot ng salamangka ang ating pagtatagpo. Mula sa salasalabid na mga sinulid ng Web, ikinulong tayo ng mIRC sa isang silid na sinarili natin.

Sa lambong ng kawalang-pagkakakilanlan, naghingahan tayo ng mga tagong hinanakit at nagpatayugan tayo ng hagis sa ating mga dakilang pangarap. At oo nga pala, natalakay rin natin ang kabutihan sa kutis ng kamatis at carrots. Sa proseso?y patuloy tayong naghabi ng mga titik na naging mga salita?t mga pangugusap na sapat upang tayo?y magpatuloy. Basahin ang buong artikulo rito .