IMBESTIGADOR SPECIAL REPORT
Buhay Bata: Ang Sitwasyon ng Batang Pilipino
Enero 28, 2006

May P1.3M ka ba? Iyan daw ang kailangan ng mga magulang ngayon para suportahan ang isang bata hanggang matapos sa kolehiyo. Pero sapat lang ito kung sa probinsiya at sa pampublikong paaralan mag-aaral ang bata.Ilan sa mga magulang ngayon ang may ganitong pondo?

Ano ang tsansa sa buhay ng 300,000 bata na ipinapanganak taun-taon na mahina ang isip dahil sa malnutrisyon ng ina? Masasama kaya siya sa 30 porsiento ng mga batang kulang sa timbang? Makakasama kaya siya sa 30 porsiento na hindi aabot ng grade 6?

Samantala, ang anim na buwang sanggol na si Jhay Lord, pumanaw na dahil lang sa simpleng ubo. Nasama siya sa 30 sa bawat 1,000 na batang di umaabot ng isang taong gulang, dahil sa sakit na maari namang magamot.

Ano ang tsansa sa buhay ng 12 taong gulang na si Melissa, na hanggang ngayon ay nasa grade 2 pa rin at di makabasa? Ng kanyang walong iba pang mga kapatid, na pawang di nakapag-aaral at sa halip ay nagtatrabaho na?

Sila ang mga batang bubuo ng ating susunod na henerasyon. Kung sa sinapupunan pa lang ay dehado na sila, paano pa ang mga salat sa nutrisyon, edukasyon at oportunidad na maging makabuluhang bahagi ng lipunan?

Alamin ang sagot sa Sabado, 9PM sa Imbestigador.

Ederic Eder

Filipino blogger

Join the Conversation

3 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *