Posted inBlog

2010

Pagbabago at pag-asa ang ang wari’y lumukob ngayong 2010 sa Pilipinas. Nabago ang pamamaraan ng pagboto at pagbibilang ng mga boto. Nagkaroon tayo ng bagong gobyerno at bagong pangulo. Napalitan ang mga opisyal na paborito nating isumpa nang lihim. Pati pera, mababago na rin: Bago matapos ang taon, mahahawakan na natin ang mga bagong salaping […]