Yellow ribbon

Mga dilaw na laso para kay Tita Cory

Ang dilaw na laso para kina Ninoy at Cory ay bahagi ng ating kasaysayan -- at patuloy pa ring gumagawa ng kasaysayan.