Kompleto na ang COVID-19 Vaccine Shots Ko

Nakompleto ko na ang dalawang doses ng COVID-19 vaccine. Ikaw ba? Kung hindi pa, huwag nang mag-atubili. Magpaturok ka na!