Hand holding a phone displaying Tonik logo

Tonik digital bank may 1M customers na

Magandang balita ito para sa financial inclusion efforts gamit ang digital technologies sa Pilipinas.