Think before you click (2)

Ang mga ikinikilos at sinasabi natin online, may impact sa reputasyon natin sa totoong buhay.


Think Before You Click (GMA News)

Think before you click

Depende sa paggamit ang epekto ng internet at social media.


#IMSocial: The Think Before You Click and Youscoop Sessions

GMA News’ #IMSocial off to Ateneo, DLSU and UP Diliman

After a successful launch last year at University of Santo Tomas, GMA News is back with another round of #IMSocial sessions.


Ang mga dapat maipabatid sa social media users

Mahalagang maipaalam sa netizens, lalo na sa mga kabataan, na ang social media ay magagamit din para sa pambansang layunin.