Manuel V. Pangilinan

Manny V. Pangilinan on success: ‘No magic, no mystery’

"Success is about passion — passion to succeed, passion for excellence, passion to compete."


SONA ni Pangulong Aquino, 2012

"Ang gobyernong dating nang-aabuso, ngayon, tunay na kakampi na ng Pilipino."