Writing

Tips sa pagsusulat ng sanaysay

Narito ang ilang tips na magandang alalahanin kapag nagsusulat ng sanaysay.