Team Pilipinas: Senador NaTen

Para sa Team Pilipinas

Tingnan ang koleksiyon ng mga artwork, video, at posts ng mga taga-Team Pilipinas sa Eleksyon 2019.


Team Pilipinas

Sa Team Pilipinas tayo!

Sinusuportahan ang Team Pilipinas ng mga Pilipinong nasasaktan ngunit patuloy na nagmamahal sa bayan.