Antonio Trillanes IV (Photo from Philippine Star)

Seryosong Sagot sa "Liham"

Di biro itaya ang buhay para sa bayan. At lalong di biro kumitil ng buhay "para sa bayan."