Kampanya Kontra Paputok ng DOH

Paputok at pasaway

Kung bawal ang mga paputok na ito, bakit accessible ang mga ito sa publiko, lalo na sa mga bata?