noise

#UgalingThirdWorld: Ingay

'Pag may bagong bukas na kainan, kailangan ba talagang napakalakas na ingay ang pantawag sa mga customer?