Team Pilipinas: Senador NaTen

Para sa Team Pilipinas

Tingnan ang koleksiyon ng mga artwork, video, at posts ng mga taga-Team Pilipinas sa Eleksyon 2019.