Matilde Penaflor

Nanay Diding, 89

Noong Nobyembre 22, 2016, tuluyan nang lumisan si Nanay Diding.