Rakrakan at classical music, pagsasamahin sa Pambansang Muziklaban

Dahil nasa concert na ito ang mga tinitingala kong haligi ng musikang Pilipino gaya nina Pepe Smith at Ely Buendia, nagdesisyon akong huwag palampasin ang…