1Sambayan

1Sambayan Para sa United Opposition sa 2022 Inilunsad

Nais ng 1Sambayan, isang koalisyon ng mga Pilipinong nagsusulong ng mabuting pamamahala, na bumuo ng nagkakaisang oposisyong lalaban sa mga manok ni Duterte sa…