Holy Cross Parish church

Tingnan ang panoramic photo ng simbahan ng Parokya ng Banal na Krus sa Marinduque.