Monumento ni Gabriela Silang sa Makati

Babae

Sa kabila ng sinasabing patuloy na pag-unlad ng pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, sa mga panahong ito ng sun0d-sunod na panggagago sa bayan at…